Bertil Emmertz HomePage

Släkten Emmertz

Mina släktingar Sven Emmertz, Per Emmertz och Maj-Britt Hillbur har lagt ner ett enormt arbete med att kartlägga släkten Emmertz. De har kunnat ta fram material som spårar vår släkts anfäder mer än 400 år bakåt i tiden. Då jag tror att deras arbete är intressant för många inom vår släkt publicerar jag en del av deras arbetsresultat. Jag hoppas att kunna ytterligare komplettera materialet vartefter. Material från Hans Ivar Svensson är tillagt

The Emmertz family

My relatives Sven Emmertz, Per Emmertz and Maj-Britt Hillbur have made a tremendous work to research the Emmertz family. They have traced our family´s ancestors more than 400 years back. As I think that their work is of interrest to other persons of our family I therefore publish parts of their work result. I hope to extend the material continuously. Comments and other information concerning the Emmertz family is greatly appreciated as are corrections to the published material. Information from Hans Ivar Svensson is added

Bertil Emmertz ( mailto:Bertil.Emmertz@telia.com)
Björkgatan 7
723 46 VÄSTERÅS
tel. +46 (0)70 5931250
Sweden
Tacka vet jag Julia Roberts !!!!

 


Senast uppdaterad: 30 december, 2019.